Foto: KJKP ViK/ Arhiv

Radovi na vodovodnoj mreži u 22 ulice

Radovi na popravkama kvarova, a u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, za danas su planirani u 22 sarajevske ulice.

To su: Blagovac I, Prof. Dr. Ramiza Velića, Jukićeva, Nusreta Šišića Dede, Muhameda Hadžijahića, Tepebašina, Ferida Srnje, Smaila Šikala, Ragiba Džinde, Stari Kovači (Hrasnica), Trg solidarnosti, Jasike, Idriza Ahmetovića, Bjelave, Hamdije Kreševljakovića, Ramiza Alića, Trebinjska, Iza bašće, Dejzina Bikića, Avde Palića, Osik i Velika aleja.

Okončanje radova očekuje se u poslijepodnevnim satima.

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala u ulicama Ramiza Salčina, Semira Frašte, Republike Bugarske, Kasindolska, Terezija, Gimnazijska, Čekaluša.

Mašinsko čišćenje bazena planirano je da se vrši u ulici Skenderija, mašinsko čišćenje ulivne građevine u ulici Safeta Zajke.

Pročepljenje i čišćenje slivnika vršiće se u ulici Alibega Firdusa, crpanje šahta u ulici Bajrama Zenunija, ručno čišćenje bazena i propusta u ulicama Skenderija i Safeta Zajke.

Aktivnosti na crpanju septičke jame provodiće se na Igmanu-kod džamije, sapiranje igrališta u ulicama Ciglanska, Dariva, Brčanska, a sapiranje prokopa u ulicama Humska i Kovači.