Općina Centar ove godine za podršku privrednicima obezbijedila preko milion KM

Općina Centar je u 2021. godini donijela niz mjera sa ciljem podrške privrednicima.

Kako je saopćila Općina, kroz budžet za ovu namjenu je obezbijeđeno preko milion maraka.

Tako je u ovoj godini Općina umanjila naknade za zakupnine poslovnih prostora, oslobodila je i korisnike ljetnih bašti u cjelosti plaćanja naknade za juli i august.

Ukupan iznos poticaja iznosi 800 hiljada maraka.

Također, umanjene su i naknade za zakup zemljišta na pijaci “Sirano“ u iznosu od 30 hiljada KM.

Pored toga, putem Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava namijenjenih podršci fizičkim licima koji otežano obavljaju samostalnu djelatnost zbog posljedica pandemije COVID-19 virusa na području općine Centar Sarajevo podržano je 238 korisnika. Za ovu namjenu je izdvojeno 172 hiljade maraka.

Krajem augusta je zatvoren Javni poziv za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava namijenjenih podršci fizičkim licima koji obavljaju samostalnu djelatnost (trgovina na malo ličnim radom – trgovac pojedinac) na području općine Centar Sarajevo, a pogođeni su mjerama i odlukama za ublažavanje posljedica izazvanih pojavom COVID-19 virusa.

U budžetu Općine Centar je za korisnike koji ispunjavaju uslove po navedenom javnom pozivu obezbijeđeno 57 hiljada KM.