Radovi na vodovodnoj mreži danas u 20 sarajevskih ulica

Radovi na popravkama kvarova, a u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, za danas su planirani u 20 ulica.

To su: Zagrebačka, Srđana Aleksića, Muhameda Hadžijahića, Sulje Jahića, Ibrahima Perviza, Avde Palića, Bojnička, Butile, Odobašina, Alipašina, Sarač Ismailova, Blagovac II, Hrasnička cesta, Mitrići, Viteška, Velika aleja , Karla Malya, Borak, Gabriela Moreno Locatelli i Pavla Lukača.

Normalizacija u vodosnabdijevanju očekivana je po okončanju radova u poslijepodnevnim satima.

Osim toga, Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala u ulicama Hamdije Ćemerlića, Džemala Bijedića, Ramiza Jašara, Nahorevska i na lokalitetu Butmir.

Mašinsko čišćenje i pročepljenje slivnika svršit će se u ulicama Zvornička, Džemala Bijedića i Kalemova, a ručno čišćenje slivnika u ulicama Hadžiabdinica i Brdo džamija.

Crpanje i sapiranje bazena vršit će se u ulici Nusreta Fazlibegovića i na Butilama.