Radovi na vodovodnoj mreži u 16 sarajevskih ulica

Radovi na popravkama kvarova, a u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, danas će biti izvođeni u 16 ulica.

To su: Isaka Samokovlije, Muhameda ef. Pandže, Butmirska cesta, Lasičke megare, Stari drum, Zaulica, Dajamli Ibrahim bega, Jukićeva, Midhata Hujdura Hujke, Smaila Šikala, Dolačka, Škaljin sokak, Baruthana, Ejuba Delalića, Muhidina Čomage i Blagovac.

Normalizacija u vodosnabdijevanju očekivana je po okončanju radova u poslijepodnevnim satima.

Osim toga, Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala u ulicama Ložionička, Odobašina, Muvekita, a ispitivanje kanala u ulici Kranjčevićeva.

Mašinsko čišćenje i pročepljenje slivnika vršit će se u ulicama Nerkeza Smailagića, Igmanska cesta i Mejlina.

Crpanje septičke jame vršit će se u ulici Braće Baljić.