Radovi na vodovodnoj mreži danas u 18 ulica

Radovi na popravkama kvarova, a u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema za danas su planirani u 18 ulica.

To su: Luke, Skenderpašina, Baruthana, Škaljin sokak, Musluk česma, Sarajevskih gazija, Evlije Čelebije, Alipašina, Antuna Hangija, Braće Begić, Avde Hume, Omera Stupca, Urijan Dedina, Azize Šaćirbegović, Novopazarska, Milinkladska, Vrbovska i Olovska.

Normalizacija u vodosnabdijevanju očekivana je po okončanju radova u poslijepodnevnim satima.

Osim toga, Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala u ulicama Gradačačka, Konak, Derviša Numića i na lokalitetu Butmir.

Čišćenje bazena vršit će se u ulicama Mjedenica i Nusreta Fazlibegovića.