Na današnji dan osnovana je Armija Republike Bosne i Hercegovine, zvanična oružana snaga priznate i suverene države

Na današnji dan, 15. aprila 1992. godine osnovana je Armija Republike Bosne i Hercegovine.

Armija Republike Bosne i Hercegovine (ARBiH) bila je zvanična oružana snaga Republike Bosne i Hercegovine (međunarodno priznate i suverene zemlje) za vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu.

Armija je formirana od jedinica Teritorijalne odbrane BiH, i organiziranih dobrovoljaca.

Vrhovni zapovjednik bio je predsjednik Republike, a nakon Dejtonskog sporazuma, ARBiH je zajedno sa HVO-om formirala Vojsku Federacije BiH, da bi nakon reforme odbrane bila transformisana u “Bosanske rendžere”, jednu od tri pukovije u okviru Oružanih snaga BiH.

Uređenje Armije RBiH

Što se tiče strukturnog uređenja armije, treba reći da je bila sastavljena od korpusa. Korpusi su bili formirani na regionalnom principu: 1. korpus: Sarajevo; 2. korpus: Tuzla; 3. korpus: Zenica; 4. korpus: Mostar; 5. korpus: Bihać; 6. korpus: Konjic; 7. korpus: Travnik.

Najčešći simbol ARBiH bio je ljiljan, a grb iste je, ustvari, grb RBiH uz dodatak zlatnih mačeva i vojnih natpisa.

Najveće odlikovanje je “Zlatni ljiljan”, koji se dobijao za efikasnost odrađivanja svrhe i cilja ARBiH, a svrha i cilj bili su upravo odbrana međunarodno priznate Republike Bosne i Hercegovine, od stranih i domaćih izdajnika.

Danas, skoro tri decenije nakon rata, Oružane snage BiH učestvuju u nekoliko vojnih misija u svijetu.

Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine je 1996. godine povodom obilježavanja 1. marta, dana nezavisnosti Republike BiH, odlikovao Armiju RBiH Ordenom slobode.