Vlada KS usvojila dva prijedloga zakona iz resora privrede koji će znatno utjecati na poboljšanje poslovnog ambijenta

Vlada Kantona Sarajevo je na jučerašnjoj redovnoj sjednici utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama KS i Prijedlog zakona o Kantonalnoj agenciji za privatizaciju i privlačenje investicija.

Oba prijedloga će biti dostavljena Skupštini KS na razmatranje i usvajanje.

Oba prijedloga zakona koje je Vlada usvojila od iznimnog su značaja za poboljšanje, kako poslovnog ambijenta, tako i cjelokupnog životnog standarda na području Kantona Sarajevo i vjerujemo da će i Skupština prepoznati i usvojiti ih kako bismo počeli s realizacijom aktivnosti na uspostavljanju Agencije za privlačenje investicija, te konačno potpuno ukinuli naknadu za općekorisne funkcije šuma i počeli s aktivnostima efikasnije zaštite šuma“, istakao je ministar privrede Adnan Delić neke od krucijalnih izmjena ova dva zakona.

Podsjetio je da je izmjenama Zakona o šumama u potpunosti ukinuta naknada za općekorisne funkcije šuma, koju su bili dužni plaćati svi privredni subjekti koji posluju u KS.

Kako bi se osiguralo finansiranje aktivnosti kojima je svrha zaštita i unapređenje stanja šuma i šumskog zemljišta predviđeno je da se za ove namjene, umjesto dosadašnjeg načina osiguranja sredstava kroz OKFŠ, ista osiguravaju iz Budžeta Kantona Sarajevo u rasponu od 0,5 do 2 posto, od poreznih i neporeznih prihoda u Budžetu za prethodnu godinu“, podsjetio je ministar.

Dodao je da je upravo aktuelan javni poziv za dodjelu namjenskih sredstava u oblasti šumarstva kojim se prikupljaju prijave za projekte iz oblasti zaštite šuma i uređenja životne okoline.

Novim zakonom unaprjeđuje se zaštita šuma i šumskog zemljišta, između ostalog, kroz praktičniju organizaciju zaštite šuma i rigorizniju kaznenu politiku za prekršioce Zakona; preciziraju se prava služnosti na šumskom zemljištu u državnom vlasništvu, jasnije definira šuma s posebnom namjenom, kao i postupak i nadležnosti za proglašenje šuma s posebnom namjenom, podizanje kvaliteta gospodarenja šumama u državnom vlasništvu, te ukidanje naknade vlasnicima privatnih šuma za troškove stručnih poslova koje obavlja Uprava za šumarstvo.

Navedene izmjene, posebno one koje se odnose na regulisanje propisa vezanih za čuvanje šuma, trebale bi, osim boljeg gospodarenja šumama u državnom vlasništvu, potaknuti i vlasnike privatnih šuma na bolje gospodarenje šumama u privatnom vlasništvu.

Izmjenama zakona o Kantonalnoj agenciji za privatizaciju, Agencija će zauzeti centralno mjesto u Kantonu na kojem će potencijalni i postojeći domaći i strani investitori tražiti sve informacije vezane za poslovno okruženje, konkurentske prednosti i investicione mogućnosti u Kantonu, te podršku prilikom realizacije ulaganja i postinvesticionu podršku.

U okviru svoje djelatnosti iz oblasti podrške privlačenja investicija, Agencija će biti i na raspolaganju Vladi KS i resornim ministarstvima kao podrška na privlačenju, pomaganju i podsticanju domaćih i stranih ulagača u Kantonu, ali i koordinaciji institucija kantonalnog i lokalnog nivoa u saradnji s institucijama federalnog i nivoa Bosne i Hercegovine u oblasti domaćih i stranih ulaganja, a u vezi sa privlačenjem, pomaganjem i podsticanjem istih.

Oba prijedloga zakona naći će se na dnevnom redu jedne od narednih sjednica Skupštine KS, dok je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu KS već na dnevnom redu prekinute sjednice Skupštine KS, a u prethodnom periodu skupštinsku proceduru prošli su i zakoni o vodama i koncesijama, što je ukupno pet zakona koji su u proceduri, dok se u Ministarstvu privrede pripremaju i izmjene zakona o rudarstvu, javno – privatnom partnerstvu i poljoprivrednim podsticajima.