Vijeće ministara povećalo dnevnice za službena putovanja, više nisu 25 KM

Vijeće ministara BiH donijelo je odluku o povećanju dnevnica za službena putovanja u zemlji sa 25 na 40 KM.

Iz Vijeća ministara BiH je saopšteno da je ta odluka donesena u cilju poboljšanja materijalnog položaja zaposlenih te da je to bio zahtjev reprezentativnih sindikada zaposlenih u institucijama BiH.

Istovremeno na prijedlog Ministarstva finansija i trezora usvojene su i pojedinačne odluke o visini za obračun plate i o visini regresa za godišnji odmor zaposlenim u institucijama BiH.

To neće biti povećano u odnosu na 2023. godinu.

Visina osnovice za obračun plate i u 2024. godini ostaje 600 KM, kao i regresa za godišnji odmor u institucijama BiH u iznosu od 450 KM.