Porodica Očaktana: Sarajevska porodica lihvara i kamatara

Na padinama sunčane strane Starog Grada formiraše se dvije mahale u kojoj su živjele ugledne zanatlije…

Mesnafi-sanduk ili sirotinjska kasa kao preteča moderne ekonomije

U posljednjim decenijama osmanske uprave ubrzano se dešavaju, pod zapadnim utjecajima, promjene koje su se značajno…

Tarik Jažić: Groblja kao fenomen pamćenja i sjećanja na umrle

Jedan od svjedoka burne prošlosti na prostoru Bosne i Hercegovine su i brojna stara groblja i…

Gdje je bila druga sarajevska sahat kula?

Sarajevo je imalo svoju zildžijsku čaršiju u kojoj su se lijevala i prodavala zvona. Zvona se…

Kako su Izetbegovići postali age i izgubili titulu begova?

Titula bega je bila bitna u okviru pojedinih begovskih porodica do te mjere da su pojedine…

Tarik Jažić: Narodno kazivanje o Đulbadži i paši

Narodna ili usmena književnost, poznata i kao tradicijska, najstarija je forma kulturnog stvaralaštva. Ova usmena predanja…

Danas je skoro zaboravljeno: Sarajevska tradicija paljenja svijeća kod muslimana

Malo je poznato da je na prostoru Sarajeva zabilježena tradicija paljenja svijeća kod muslimana, koja nije…

Tarik Jažić: Bh. kinematografija, Oscar i izvozni potencijal Bosne i Hercegovine

Bosna i Hercegovina je svog Oscara dobila prije 18 godina. Od tada pa do danas, bh.…

Tarik Jažić: Koronavirus, narudžbe sa eBay-a i rasizam

Na ulici grupa turista iz Japana predvođena vodičem koji nosi zastavu Japana u svojoj lijevoj ruci.…

Tarik Jažić: Anterija od džamfeza, duša mi se za nju sveza

Anterija (tur. entari) je dio ženske odjeće koji se nosio preko vezene košulje i predstavljala je…